2020

Duch Vánoc v roce 2020 proběhl virtuálně během celého adventu!

Duch Vánoc v roce 2020 neproběhl v jeden den na jednom tajném místě v Praze, jak bylo doposud zvykem, ale zcela mimořádně ve virtuálním prostoru od prvního prosincového dne až do Štědrého večera.

Termín: od 1. 12. 2020 do 24. 12. 2020

Výtěžek: 19 333 Kč

Počet přihlášených týmů: 37

Aktuální informace na facebookové stránce

Jak to celé probíhalo? Zde na webových stránkách Ducha Vánoc mohly přihlášené týmy od 1. prosince postupně nacházet vánoční výzvy, na jejichž splnění měly obvykle 2 až 3 dny. Úkoly bylo možné plnit nejen z tepla svého domova, ale i venku, např. v nedalekém lese či parku, v soukromé facebookové skupině mohly pak jednotlivé týmy průběžně sdílet, jak si vedly při plnění samotných úkolů.

Tým: Počet osob v týmu byl v roce 2020 výjimečně neomezený. Důležité bylo, aby týmy mohly vánoční výzvy plnit v rámci jedné domácnosti nebo s přáteli z blízkého okolí anebo i virtuálně přes různé online konference, a to s ohledem na aktuální protipandemická opatření.

Cena: Podle možností a vztahu každého účastníka/poutníka k Duchovi Vánoc…

Po přihlášení do hry týmy odeslaly za svůj tým dar = účastnický příspěvek v libovolné výši na sbírkový účet organizace LORM z.s.: 43-8709380297/0100.

Co bylo smyslem 9 ½. ročníku? Alespoň se potkávat na dálku a vnášet si do nelehké doby během celého adventu trochu lehkosti, hravosti, humoru a pospolitosti, ať už virtuálně nebo v rámci rodiny, týmu či místní komunity. A tradičně přispět na dobrou věc na sociální služby pro hluchoslepé.

Inspirace: Při tvorbě Ducha Vánoc 2020 jsme se inspirovali Výzvami ze soví klece od Instruktorů Brno. Podívat se na ně můžete na https://www.facebook.com/vyzvyzesoviklece.

Proč 9 ½ Ducha Vánoc? Protože v pořadí 10. jubilejní ročník bychom rádi uspořádali se vším všudy a s velkou parádou v prosinci 2021, bude-li to možné…

Co je to za akci? „Putování Prahou za Duchem Vánoc“ je charitativní zážitková městská hra pro čtyř až pěti členné týmy, které putují vybranou lokalitou v Praze a plní úkoly spojené s Vánocemi.

Kdo hru pořádá a ve prospěch koho? Akci pořádají dobrovolníci ze sdružení Velký vůz, z.s. a výtěžek z celé akce je darován organizaci LORM z.s. na projekty pro hluchoslepé klienty.

Organizátoři: Filip Kábrt, Oldřiška Kábrtová, Pája Kluzáková, Míša Kudová, Lucka Zdráhalová, Petra Zimermanová

Koho ta hra napadla a kde? Nápad na „šifrovačku bez šifer“ napadl v říjnu 2011 Lucku Gurtlerovou (Popelkovou) s Terkou Malou (Kořínkovou) na těžce šifrovací městské hře Paralaxa. Děvčata se se svým nápadem svěřila u vína/piva v jedné z pražských hospod Páje Kluzákové, Pája k nápadu přihodila smysluplnost hry pro hluchoslepé z organizace LORM, a za pár týdnů byl na světě 1. ročník „Putování“ :-)!